Välkommen att höra av dig

om du önskar att beställa en eller flera föreläsningar till
ditt företag, förening eller annan grupp människor som vill få information
för att ta ansvar för och förbättra sin hälsa.

EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR:

– Andning
Varför andas vi? Vad är bra respektive dålig andning?
På vilket sätt påverkas vår hälsa av vår andning?
Vad kan vi göra för att förbättra vår andning?
– Stress
Vad är stress? Av vad uppstår stress? Vad händer i kroppen vid stress?
Vad kan vi göra för att minska stressen och öka återhämtningen?
– Mikrobiomet
Vad är mikrobiom? Varför ska man bry sig om mikrobiomet?
Vilka är symptomen på läckande tarm?
Hur påverkar mag-tarmhälsan immunförsvaret?
Vilka ämnen är skadliga för mikrobiomet?
Se filmen här för en introduktion: https://youtu.be/ucAJ0U5Veis
– Sömn
Varför behöver vi sova? Vad händer när vi sover? Vad stör vår sömn?
Vad resulterar bristande sömn i? Hur kan vi bidra till en god sömn?
– Kost
Varför behöver vi äta? Vad behöver vi få i oss? Vilka är de största hälsobovarna?
Hur bör vi äta?
– Sköldkörtel och binjurar
Vilken funktion har dessa körtlat? Vad påverkar dess funktion?
Vilka symptom är förknippade med en sköldkörtelstörning?
Vem drabbas av trötthet och utmattning och varför?
Hur påverkas sköldkörteln av binjurehormoner och östrogen?
– Fysisk aktivitet
Varför behövs fysisk aktivitet? Vilka hälsoförbättringar bidrar fysisk aktivitet till?
Vad är faran med stillasittandet? Hur börjar man utföra fysisk aktivitet om man levt ett inaktivt liv?
Vilken är den optimala träningsmängden? Hur mäter man förbättringar avseende fysisk aktivitet och hälsa?
– Kroppens rening
Varför behöver vår kropp renas? Hur renas vår kropp?
Hur uppstår och hur upptäcker vi belastning av de renande organen?
Vad kan vi göra för att stötta kroppens reningsprocess? Hur minskar vi belastningen på kroppen?
– Hjärt-/kärlhälsa
Kan jag påverka min hjärt-/kärlhälsa? Hur?
Vilka alternativa undersökningar och tester finns? Vilken kost är lämpligast?
Fettsyror
Vad är fett och fettsyror? Vilken funktion har de i kroppen? Vad menas med Omega 3?
Vilken betydelse har fettsyrornas balans för vår hälsa? Hur kan vi påverka vår fettsyrebalans?
– Hårmineralanalys
Vad är en hårmineralanalys? Varför analysera kroppens mineralstatus? Vem ska göra en hårmineralanalys?
Hur går det till? Vad innehåller en hårmineralanalys?
– Fascia
Vad är fascia? Vilken uppgift har den? På vilket sätt kan vi påverka den?
Varför får vi ont i rygg/nacke? Ta del av den senaste forskningen om hur vår fantastiska kropp
är uppbyggd och fungerar.