Födoämnesintolerans

Varför testa för matintolerans?

Matintolerans är ett växande problem i västvärlden, på grund av vår livsstil och den kost vi äter. Konserveringsmedel och andra konstgjorda tillsatser i vår mat skapar en obalans i bakteriefloran i tarmen. Detta gör att immunförsvaret lokalt och systemiskt börjar reagera onormalt på mat vi egentligen borde tolerera, eller har ätit och tolererat fram till nu. Konserveringsmedel i maten och klor i vattnet tillsätts just för att hämma bakterietillväxt, vilket dessa ämnen fortsätter göra även efter att du ätit dem. Så dessa ämnen hämmar din naturliga bakterieflora, vilket i sin tur kan leda till tillväxten av andra icke-nyttiga bakterier och andra mikrober. Detta kan i sin tur leda till att ett brett spektrum av sjukdomar blommar och obehag inte bara i tarmen utan även på andra ställen i kroppen. Nyare forskning visar just detta, att din bakterieflora (mikrobiom) är ansvarig för att upprätthålla en allmänt god hälsa. Cirka 70-80% av kroppens immunförsvar är faktiskt centrerat kring tarmen. Fler och fler sjukdomar är nu kopplade till vilken typ av mikrobiom du har.

Varför ska man veta något om matintolerans? För maten vi äter är avgörande för hur vi mår! En obehandlad matintolerans ligger till grund för inflammation i kroppen, och är mycket resurs- och energikrävande för immunförsvaret. Detta är anledningen till att många personer med matintolerans upplever minskad energi, och omvänt upplever att få tillbaka sin energi när triggande och betungande mat tas ut ur kosten.

Det är därför du borde veta något om matintolerans – och att det finns ett sätt att testa det!