Hårmineralanalys

Vi på ANATOMA genomför bl.a. hårmineralanalys, som är en mycket tillförlitlig metod. Hårprov avslöjar kroppens nivåer av såväl livsviktiga mineraler som farliga toxiska (giftiga) ämnen såsom kvicksilver, bly, kadmium, aluminium, etc. Mineralerna anses vara kroppens “tändstift”. Utan dem skulle allt liv upphöra att fungera.

Vad exakt är hårmineralanalys? 

Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden. Resultatet från en hårmineralanalys ger en klar bild av din invärtes miljö. Med hjälp av denna information kan en stor mängd av metabolismens (cellernas ämnesomsättning) olika händelser tydas.

Inte bara din näringsmässiga status kan överblickas, utan vi kan också lära oss mycket mer om hur pass effektivt din kropp arbetar. Efter över miljonen hårmineralanalyser har Trace Elements, Inc (TEI) skapat ett unikt system för att tyda resultatet av hårmineralanalyser. Resultatet redogörs detaljerat i din personliga analysrapport. 

Hur kan en hårmineralanalys hjälpa mig till bättre hälsa?

Om man tänker sig att kost är vad vi konsumerar och näring är vad vi behåller  inser man att en metod att upptäcka vad kroppen behöver just när den behöver det är ett värdefullt verktyg för att skapa bättre hälsa. Efter 40 års forskning har hårmineralanalysen visat sig vara den mest praktiska metoden att  kontrollera mineralbalansen i kroppen. Detta värdefulla verktyg indikerar vilken typ av ämnesomsättning du har (snabb/långsam), tendenser på binjure och sköldkörtel funktion, hur kroppen hanterar stress mm. Du får också veta vilka tillskott du behöver och vilka som bör undvikas. Och det är ingen hemlighet att läkare inom nästan varje medicinsk gren, såväl som nutritionister och dietister, rutinmässigt använder hårmineralanalyser. Producenter av hälsoprodukter är numera väl medvetna om den forskning som  pekar på sambandet mellan näring och hälsa. Men vad som är bra näringsmässigt  för en människa kanske inte är bra för en annan! Din personliga analysrapport  är utformad så att den hjälper dig att tillsammans med din läkare/terapeut få  fram bästa möjliga, personliga närings och hälsoprogram.