Hjärta och Kärl

Arteriograf - Genombrott för tidig diagnostisering av Atherioskleros (åderförkalkning)

Trots att atherioskleros är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige är det många som aldrig diagnostiseras. Hälften (50%) av de som drabbas av hjärtinfarkt eller stroke får aldrig vetskap om sin situation innan det är för sent. Med Arteriografen kan vi nu för första gången hitta en stor del av de riskindivider som annars går oupptäckta genom sjukvårdssystemet. Metoden är validerad och anpassad för screening av stora grupper av människor. Mätningen är nästan lika enkel som en blodtrycksmätning!

Kontrollera din artärstelhet!
Tidigare har det varit komplicerat och kostnadskrävande att undersöka blodkärlens tillstånd. Nu kan vi med hjälp av en Arteriograf enkelt och smärtfritt undersöka graden av atheroskleros (åderförkalkning).

Syftet är :

 • Att hitta symtomfria individer med kärlskador i ett tidigt skede för att kunna minska risken för framtida insjuknande i hjärtinfarkt och stroke.
 • Att motivera friska personer med en eller flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom till en sundare livsstil. En sundare livsstil är den dokumenterat viktigaste förebyggande insatsen mot hjärt-kärlsjukdom.
 • Att med uppföljning stödja behandlingsinsatser för optimal blodkärlsfunktion och med aktuella kunskaper underlätta individuell rådgivning.

Vilka är i riskzonen för atheroskleros?
Alla människor drabbas, men det finns ett antal riskfaktorer som ökar risken:

 • Personer över 40 år.
 • Personer med hjärt- och kärlproblem i släkten.
 • Rökare
 • Diabetiker
 • Personer med högt blodtryck.
 • Om du utsatts för mycket stress.
 • Om du har utsatts för mycket tungmetaller.
 • Om du äter en kost med mycket snabba kolhydrater och socker. (Snabbmat)

Kunskapen att artärstelhet och centralt blodtryck är oberoende riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom sprids nu snabbt. Pulsvågshastighet rankas högt som prediktor för arteroskleros enligt riktlinjer från Europeiska Blodtryckssällskapet. Arteriografen används också för utvärdering av behandlingsmetoder.