Värk och Smärta

Med smärta (eng: pain) avses i vanligt språkbruk en skarp och vanligen utifrån orsakad intensiv pina, som går över när påverkan på det onda stället upphör.

Med värk (eng: ache) avses en dov, molande och vanligen inifrån kommande, starkt olustbetonad pågående pina.

Vi kan dela in smärta i olika typer: akut smärta, kronisk smärta, inflammatorisk smärta, neuropatisk smärta och nociceptiv smärta.
I grunden är akut smärta den kortvariga och intensiva smärtan som du vanligtvis känner efter en akut skada, kirurgi, barnafödande eller sjukdom. Den kan kännas både skarp eller molande, mild eller intensiv.
Kronisk smärta är ett långvarigt tillstånd, och några exempel är artrit, fibromyalgi, migrän och ryggsmärta.
Vid inflammatorisk smärta är vävnadsskadan primärt orsakad av inflammation. Skadan som utlöser nociceptiv smärta kan vara muskuloskeletal eller härstamma från inre organ (visceral smärta) där referering till kroppsytan kan förekomma, s.k. referred pain.
Neuropatisk smärta är smärta orsakad av skada eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet. Skada kan uppstå i CNS (hjärna och ryggmärg) vid exempelvis MS, stroke och traumatisk ryggmärgsskada och i PNS vid exempelvis radikulopati, plexopati, polyneuropati och mononeuropati.
Vävnadsskadesmärta eller så kallad nociceptiv smärta uppstår om vi till exempel slår oss på tummen med en hammare. Smärta till följd av skada eller sjukdom i nervsystemet kallas nervskadesmärta eller neuropatisk smärta och den kan uppstå vid till exempel ett diskbråck.
Det bästa behandlingen och läkeförutsättningen mot smärta och värk är när smärtan kan reduceras och inflammationsprocessen kan hämmas, med hjälp av vila , rörelse , specifika behandlingar och AIP kost utan användning av läkemedel.

Jag hjälper dig gärna att skapa bättre förutsättningar för ett liv med mindre smärta och värk.