Massage

Massagen berör mycket mer än huden, den går djupare än till muskler och ben. En god, omsorgsfull massage tränger rakt in i det djupaste av vår existens. 

En god massage berör dig på alla plan, fysiskt är den avslappnande och stimulerande, ökar cirkulationen, höjer hemoglobinnivån, ökar lymfans flöde och sträcker ut bindväven i lederna.

På den mentala nivån löser massagen upp stress och ångest och dessutom hjälper massagen dig att bli mer medveten om din kropp som helhet. Massagen kan också frigöra en del energi som tidigare slösats bort på spänningar.

Vi arbetar med funktionell djup behandlande massage som löser upp spänningar och blockeringar i muskler och muskelfaschia (muskelhinna).

Denna behandling frigör också låsningar i ryggraden och kroppens övriga leder.

Friskvårdsbidrag

Visst vet du att du kan använda ditt friskvårdsbidrag när du får en massagebehandling hos mig?

Jag är även ansluten till epassi.