Stress

Vad är stress?

Stress är psykologiska och fysiologiska reaktioner som uppträder vid yttre eller inre påfrestningar och som till följd därav ger upphov till funktionsförändringar av potentiellt patologisk natur.

Stressupplevelse / Stressrespons

Stressresponsen är nödvändig, ändamålsenlig och nyttig för oss. MEN den riskerar att orsaka negativa effekter på vår hälsa när den blir långvarig på grund av otillräcklig återhämtning.

Vad påverkar vår stresskänslighet?
 • Psykologiska faktorer/psykisk sårbarhet
 • Sköldkörtel och binjurars funktion
 • Bemästringsförmåga (hur man hanterar stress)
 • Sömn
 • Näringsstatus
 • Immunförsvarets funktion
Binjurestress:
 • Problem att somna på kvällen
 • Vaknar lätt på natten
 • Inte utvilad på morgonen
 • Störs av starkt ljus
 • Störs av starka ljud (t.ex barnskrik)
 • Blir lätt yr när man reser sig upp
 • Blir lätt på defensiven, tar saker och händelser på för stort allvar
 • Har svårt för vissa personer eller händelser i livet
Binjureutmattning:
 • Stark trötthet
 • Sug efter sötsaker
 • Lågt blodsocker
 • Kroniska allergier
 • Lågt blodtryck
 • Muskelsvaghet
 • Överkänslig mot mat
 • Mörk under ögonen
 • Minskad sexlust
 
Vad går att göra för att minska stress?
 • Börja identifiera dig som den du är – inte som vad du gör!
 • Andas på ett optimalt sätt (näsan, diafragman, avslappnat, rytmiskt och tyst). Du kan läsa lite mer om medveten andning här
 • Håll en regelbunden dygnsrytm. Gå och lägg dig senast 22.30, sov/ligg kvar i sängen till minst kl 6, gärna 7 om det går.
 • Vistas i naturen.
 • Ta tid för dig själv varje dag minst 30 min.
 • Säg nej till saker du inte vill göra.
 • Gör saker du tycker är roliga.
 • Se till att ha goda relationer med människor runt omkring dig.
 • Skratta.
 • Lyssna på musik/musicera/sjung.
 • Ta massage.
 • Undvik multi-tasking.
 • Skär ned på informationsflödet.
 • Ät hälsosam mat i lugn och ro (vila 20-30 min efter maten). Tugga ordentligt (gärna 30-50 ggr/tugga).
 • Idrotta/motionera på en lämplig nivå och lämplig mängd för just dig.
 • Ta blott en dag, ett ögonblick i sänder.
 • Välj att älska och förlåta.

Medveten Andning

Att bli medveten om sin andning och steg för steg förbättra den är ett otroligt effektivt och bra sätt att förbättra sin hälsa med enkla åtgärder. Andas gör vi hela tiden, dygnet runt, och många små förändringar kan leda till stora förbättringar.

Ett sätt att bli mer medveten om sin andning är att använda verktyget 28-dagars andningsträning. Mer info om det här.