Sportanalys

DNA Sport undersöker olika biologiska områden som påverkar träningsmottaglighet och sportprestanda. Dessa inkluderar mjukvävnad, benbildning och ombyggnad; inflammation; oxidativ stress; syresättning påverkad av blodflöde och andning; energi- och bränsleproduktion samt ämnesomsättning under träning.

DNA Sport ger också kunskap om genvariationer som påverkar dessa viktiga biologiska områden och kan användas för att utnyttja alla genetiska fördelar och identifiera eventuella svagheter som behöver stödjas, genom kost och träningsstrategier.

Kliniskt värde

  • Kraft och uthållighet – fysiologiska faktorer
  • Strukturell integritet – senpatologi och skaderisk
  • Återhämtning – träningsmönster och kost

 

DNA-sporttestrapporten ger:

  • En förklaring av deras inverkan på sportprestanda, skade- och återhämtningsrisk
  • Lämpliga närings- och livsstilsrekommendationer i relation till hälsa och sportprestanda, inklusive kraft och uthållighet, atletisk potential och viktiga träningsprinciper, skador och återhämtning